Prof. Dr. İsmail Özdemir – Plasenta İnvazyon Anomalilerine Yaklaşım