DOĞAL DOĞUM DEDİKLERİ…

DOĞAL DOĞUM DEDİKLERİ…

DOĞAL DOĞUM DEDİKLERİ…

Doğal doğum!!!! Son dönemde sıkça duyduğumuz , herkesin altını farklı şekilde doldurduğu güncel bir konu…
Doğum zaten doğal değil midir? Yoksa son dönemde çok mu medikalize oldu?
Olduysa neden, sorumlu kim ya da kimler? Bu duruma nasıl gelindi? Doğrusu ne olmalı?
Önce biraz tarihçe…
Tarihsel süreçte 19. yüzyılın sonlarına kadar doğumlar zaten evde ve acil tıbbi bakım koşulları olmadan gerçekleşiyordu. Endüstri devrimiyle birlikte düşük sosyoekonomik bölgelerdeki gebeler daha iyi bakım hizmeti alabilecekleri hastanelerde doğum yapmaya başlarken, zengin sınıf hala evde doğurmaya devam ediyordu. Özellikle Amerika’da orta sınıfın zamanla daha ağrısız ve güvenli doğum tercihleriyle doğumlar medikalize olmaya başladı. İlk kez James Young Simpson tarafından 1847 yılında doğumda kloroform anestezisi kullandı. Tabi ki Kraliçe Viktoria gibi zengin ve soylu kesime… Zamanla, doğumda anestezi ABD ve İngiltere’de feminist eğilimin bir parçası haline geldi.
İlk doğal doğum terminolojisi Grantly Dick-Read tarafından 1930 yılında kullanıldı. Arkasından Lamaze Metodu geldi. Michael Odent gibi hekimler İna May Gaskin gibi ebeler hastane modellerine alternatif doğum merkezlerini, suda doğum ve  evde doğum tercihlerini dile getirdi. Bradley Metodu ile  (bizim de çok önem verdiğimiz bir teknik) 1947 yılında “babanın koçluğunda doğum” gündeme geldi.
Doğal Doğum felsefesine kısaca bakarsak tıbbi müdahalelerin yerine, anneyi rahatlatmak için girişimsel olmayan teknikler tercih edilmektedir. Bu tekniklerin çoğunda zihin-beden bütünlüğüne önem verilir. Hidroterapi,masaj,hipnoz,solunum egzersizleri, akupressör noktaların uyarılması,TENS (elektriksel yüzeysel sini uyarıları),imajinasyon, farkındalık ve suda doğum gibi. Diğer yaklaşımlar ise hareket serbestliği, yürüme , dikey pozisyonlar, pilates topları,sıcak kompresler ve birebir doğum destekçisi,ebe ya da doula gibi desteğidir.Doğal doğumcular tarafından doğum ağrısı ( ki bence klasik ağrı tanımına uymaz ) doğum eyleminin ‘doğal’ bir parçasıdır. Tamamen yok sayılmamalıdır bilakis kadın vücudunun işlerliğinin belirtisidir.
Doğum pozisyonlarından squat, el-diz ve suya girilmesi desteklenirken , doğum masalarında sırt üstü yatış tavsiye edilmez.
Doğum yırtıklarını azaltmak için sıcak kompresler ters bası ve yavaş ıkınma tavsiye edilir. Epizyotomi kesisi önerilmez.
Gebeler doğuma hazırlık sınıflarına katılır. Yazılı dokümanlar kitaplardan faydalanır. Ebe ya da Doula desteği doğumdan önce hazırlık aşamasında başlar.
Doğumda tentene temas hem anne ve hemde bebek tarafından yararlıdır. Pek çok bilimsel yayın da bunu desteklemektedir. Bebeğin en hassas olduğu ilk 2 saatte anneyle teması sağlıklı anne-bebek bağlanması ve başarılı emzirme açısından oldukça önemlidir
Evet kısaca Doğal Doğum böyle özetlenebilir..
Yazan
Op. Dr. İnci ÇAVUŞOĞLU

Bir Cevap Yazın